Emerytury i renty w Holandii

W Holandii renta dożywotnia to AOW – tzw, „ouderdomswet” i jest wypłacana przez SVB ( Sociale Verzekeringsbank). Ponadto mamy również emeryturę(Pension), jaka obejmuje dobrowolne składki. AOW jest to dożywotnie pieniężne świadczenie, które przysługuje wszystkim osobom, które legalnie mieszkają  w Holandii. Aby je otrzymać osoby te muszą osiągnąć odpowiedni wiek 65 lat.. AOW przysługuje zatem nie tylko jeżeli ktoś pracuje, ale również wtedy, jeżeli tylko mieszka legalnie na terenie Holandii.


Dla każdej osoby holenderski SVB prowadzi administrację związaną z renta. Nazywana jest ona „tussenstandsestand van verzekering”. Prawa do holenderskiej renty musimy jednak sami sobie pilnować. Nie zostanie ona nam wypłacona automatycznie. Informacje o naliczonej rencie można uzyskać na stronie internetowej SVB.